از روز هشتم مارس در تئاتر گوستن هوف یک نمایش به نام فانتوم برگزار می شود. داستان با یک نوزاد تازه متولد شده و رها شده در یک شعبه فست فود شروع میشود. به سرعت سو ظن بر روی نقش اصلی “بلانکا”، یک زن بلغاری، که چند لحظه پیشتر در بار بود متمرکز میشود. بسیار...