موزه / هنر
Kunstvilla

Kunstvilla

“Kunstvilla”یک موزه شهری است که به ارایه ومطالعه تاریخ و فرهنگ هنر اختصاص داده شده.این مکان در قرن 20 و 21 شروع به کار کرده  و بسیاری از اثار را به مکان های مختلف قرض میدهد.و نمایشگاه در فضایی به وسعت 600 متر است .
موزه بین المللی  آلمانی

موزه بین المللی آلمانی

Germanisches Nationalmuseum  موزه بین المللی المانی در نورنبرگ بزرگ بزرگترین موزه تاریخی فرهنگی در منطقه آلمانی زبان است. این موزه حدود 1.3 میلیون اشیاء گوناگون  از اوایل دوره تا حال حاضر را در مجموعه دارد .
Neues Museum

Neues Museum

موزه  جدید نورنبرگ خود را به عنوان یک مرکزاجتماع   بازدید کنندگان باز زیادی هر روزه به خود جذب میکند . از این موزه  در قرن 21 به عنوان یک انجمن پر جنب و جوش، محل الهام و آموزش و پرورش، ارز و بحث و گفتگو بکار گرفته می شد .