فرهنگ سرا
Cultural Centre Ziegelstein

Cultural Centre Ziegelstein

اصطلاح Kulturläden به مراکز فرهنگی در نورنبرگ بر میگردد به طوری که در حوزه ای فرهنگی و اجتماعی فعال میباشد ۱۱ گروه فرهنگی در نورمبرگ دورهها و فعالیت های گروهی برای دوره هم سالان ارایه  میکند  و همچنین تلاش میکند تا فضاها را در گروهها و باشگاهها ایجاد کند . مردم نیز از سلیقه ها...
Villa Leon

Villa Leon

ویلا لئون  یک مرکز فرهنگی  محلی است که با کتابخانه یکپارچه شده  که یک سکو برای مناسبت های شهری و سراسری است .یک هتل رستوران  هم با خوراکیهای بین المللی و ترکی استانبولی  در این مجموعه فعال است. علاوه  بر اینها این مکان محلی است برای جلسات و کنفرانس  و رویدادهای مختلف برای گروهها و...
Vischers Kulturladen

Vischers Kulturladen

اصطلاح Kulturläden به مراکز فرهنگی در نورنبرگ بر میگردد به طوری که در حوزه ای فرهنگی و اجتماعی فعال میباشد ۱۱ گروه فرهنگی در نورمبرگ دورهها و فعالیت های گروهی برای دوره هم سالان ارایه  میکند  و همچنین تلاش میکند تا فضاها را در گروهها و باشگاهها ایجاد کند . مردم نیز از سلیقه ها...
Südpunkt

Südpunkt

اصطلاح Kulturläden به مراکز فرهنگی در نورنبرگ بر میگردد به طوری که در حوزه ای فرهنگی و اجتماعی فعال میباشد ۱۱ گروه فرهنگی در نورمبرگ دورهها و فعالیت های گروهی برای دوره هم سالان ارایه  میکند  و همچنین تلاش میکند تا فضاها را در گروهها و باشگاهها ایجاد کند . مردم نیز از سلیقه ها...
مرکز فرهنگی Langwasser

مرکز فرهنگی Langwasser

Loni Übler Haus

Loni Übler Haus

اصطلاح Kulturläden به مراکز فرهنگی در نورنبرگ بر میگردد به طوری که در حوزه ای فرهنگی و اجتماعی فعال میباشد ۱۱ گروه فرهنگی در نورمبرگ دورهها و فعالیت های گروهی برای دوره هم سالان ارایه  میکند  و همچنین تلاش میکند تا فضاها را در گروهها و باشگاهها ایجاد کند . مردم نیز از سلیقه ها...

مرکزفرهنگی Gartenstadt

اصطلاح Kulturläden به مراکز فرهنگی در نورنبرگ بر میگردد به طوری که در حوزه ای فرهنگی و اجتماعی فعال میباشد یازده گروه فرهنگی در نورمبرگ دورهها و فعالیت های گروهی برای دوره هم سالان ارایه  میکند  و همچنین تلاش میکند تا فضاها را در گروهها و باشگاهها ایجاد کند . مردم نیز از سلیقه ها...
Kulturladen Schloss Almoshof

Kulturladen Schloss Almoshof

Kulturladen im historischen Schlossgebäude in Almoshof im Knoblauchsland. Ganzjähriges Programm für Familien, Kinder und Kulturinteressierte. Die Kulturläden in Nürnberg sind soziokulturelle Begegnungsstätten und Stadtteilkultur-Zentren. Sie ermöglichen kulturelle Teilhabe direkt vor der eigenen Haustüre.11 Kulturläden in Nürnberg bieten Kurs- und Gruppenangebote für verschiedene Zielgruppen, dienen Vereinen und Gruppen als Treffpunkt und bieten Übungs- und Auftrittsmöglichkeiten. Hier...