نوید از تیم ما توانسته با نوازندهٔ  ایرانی‌ آقای هادی علیزاده که در شهر نورنبرگ زندگی می‌کند مصاحبه ایی داشته باشد و اطلاعاتی‌ در اختیار شما قرار بده. امیدوارم لذت ببرید هادی علیزاده .متولد ایلام -ایرانه  نوازنده و استاد ساز سنتی دف و تنبک . آثار زیادی  چون اجرای کنسرت های متعدد و همچنین  اجرا...