سلام نورنبرگ، ما برای اولین بار یک کنفرانس از طرف مهاجرین و برای مهاجرین در تاریخ بیست و چهارم فوریه برگزار می‌کنیم. کنفرانس در مرکز فرهنگی (Südpunkt ) برگزار می‌شود.   ما چه کسانی هستیم؟ ما مهاجرینی از کشورهای مختلف هستیم که به دلایل مختلف به نورنبرگ آمده‌ایم. تعدادی از ما مدت طولانی و خیلی...