علاقه دارید در ماه می بیرون برید و لذت ببرید؟با یه عالمه هنرمند ملاقت کنید و هنرشون رو بیینید یا اینکه بزرگترین جمعه بازار یا به صرف یک نوشیدنی تا متفاوت ترین شب آبی در نورنبرگ پر از هنر و فرهنگ رو تجربه کنید، پس جای درستی آمدید!! Die Blauenacht Z-BAU Biergarteen Eröffnung Nürnberg Trempelmarkt...