TheaterPfuetze

نمایش ها در این تئاتر داستانهایی درباره زندگی بازگو می کنند. دربهایی به فانتزی باز می کنند، فضایی برای قوه تخیل شما باز میکنند و مخاطب را تشویق به قبول مسئولیت برای زندگی خود میکنند.
برنامه ها شامل نمایشهای دراما و نمایش موزیکال “jungeMET” که مورد علاقمندانی از تمام سنین را داراست میباشند.
این تئاتر همچنین کلاسها و کارگاه های آموزشی برای کودکان و نوجوانان برگزار می کند.

آدرس

Theater Pfütze

Äußerer Laufer Platz 22

90403 Nürnberg


تلفن : 0911289909

hallo@theater-pfuetze.de

http://www.theater-pfuetze.de


حمل و نقل

مترو Rathenauplatz : U2/U3

تراموا شماره 8 : Rathenauplatz

اتوبوس شماره 36 : Rathenauplatz

با خرید بلیط، استفاده از وسایل نقلیه عمومی به صورت مجانی میباشد.


قیمت

ورودی نمایشهای با آنتراکت : 13 یورو

ورودی نمایشها بدون آنتراکت : 14 یورو

ورودی افراد زیر 18 سال : 7.5 الی 8.5 یورو

با تخفیف (دانشجویی) : 10 الی 11 یورو

بلیط خوانواده : برای والدین با تخفیف، و کودکان با قیمت مخصوص کودکان


روزهای "Pfütze-Day":

6.5 الی 7 یورو برای تمامی بازدیدکنندگان!