سلام نورنبرگ،

ما برای اولین بار یک کنفرانس از طرف مهاجرین و برای مهاجرین در تاریخ بیست و چهارم فوریه برگزار می‌کنیم.

کنفرانس در مرکز فرهنگی (Südpunkt ) برگزار می‌شود.

 

ما چه کسانی هستیم؟

ما مهاجرینی از کشورهای مختلف هستیم که به دلایل مختلف به نورنبرگ آمده‌ایم. تعدادی از ما مدت طولانی و خیلی از ما فقط زمان کوتاهی هست که اینجا زندگی می‌کنند. به همین خاطر ما تجارب و نیازهای متفاوتی داریم.
اما چیزی که ما را به هم وصل می‌کند:  ما همگی آرزوی داشتن مقبولیت اجتماعی و همبستگی را داریم!

 

این کنفرانس، داوطلبانه توسط نمایندگان مهاجرین از پروژه‌های مختلف، سازماندهی می شود.

 

 

چرا ما این کنفرانس را برگزار می‌کنیم؟

* ما می‌خواهیم نشان بدهیم که، ما توانایی‌های زیاد در زمینه‌های مختلف داریم و می‌خواهیم آنها را توسط این کنفرانس به کار بگیریم.

* ما می‌خواهیم یک شبکه از مهاجرین و برای مهاجرین تشکیل دهیم.

* احساس نبود چنین مراسمی تا الان در نورنبرگ به شدت احساس می‌شود.

 

چرا این کنفرانس فقط از مهاجرین جدید و قدیمی تشکیل می‌شود؟

* ما در درون مجموعه خودمان احساس مقبولیت می‌کنیم.

* ما می‌خواهیم یک فضای ایمن را ایجاد کنیم، که در آن همه مستقل و آزادانه بتوانند صحبت کنند.

* خیلی از ما شرایط زندگی همسانی را دارند. ما می‌خواهیم تجارب ذهنی و باطنی خودمان را رد و بدل و همدیگر را متقابلأ حمایت کنیم.

 

اهداف ما چه چیزهایی هستند؟

* ما می‌خواهیم که درون مجموعه همبستگی داشته باشیم.

* ما می‌خواهیم همگی در کنفرانس احساس حق برابر بکنند.

* ما می‌خواهیم با همدیگر راهی را پیدا کنیم، که خودمختارانه در زندگی آیندمون تأثیر گذار باشیم.

 

ما می‌خواهیم با وجود تمام مشکلات و چالش‌ها، با همدیگر برای مهاجرین در نورنبرگ امید را ایجاد کنیم.