روز یکشنبه، 27 نوامبر 2017 دومین برنامه اسپید-دیتینگ میان فرهنگی در نورنبرگ به وقوع پیوست. مردم  از فرهنگهای متفاوت میتوانستند در طی یک گردش لذت بخش و دلنشین در شهر با قطار شهری  با یکدیگر تبادل نظر و گفتگو کنند. سابرین از گروه „You Are Here“ نیز آنجا بود و تجربه اش را برای شما بازگو می کند.

” اسم من سابرین است و من در برنامه اسپید-دیتینگ میان فرهنگی شرکت کردم. من قلباً متقاعدم که از طریق یک اینچنین پروژه ای ما میتوانیم ارتباطات زیادی کسب کنیم.

من خیلی خوشحالم که روز یکشنبه من آنجا بودم، چون توانستم با دوستان جدید زیادی آشنا شوم و برای آنها در مورد فرهنگ خود در عراق توصیف کنم. در عوض من نیز میتوانستم اطلاعاتی در مورد فرهنگها و سنت های نورنبرگ کسب کنم.

من فکر میکنم که یادگیری زبان آلمانی یک هدف مهم برای خارجی ها میباشد. با گفتگو با دوستان خود از فرهنگهای مختلف در این روز من نیز توانستم تمرین زبان آلمانی انجام دهم.

من امیدوارم که شما نیز دفعه بعد با ما همراه شوید.