ما میهمان رادیو زد بودیم- یکی از خاصترین رادیو های شهر نورنبرگ. .اين شبكه راديويي خصوصي و غير تبليغاتي نه فقط موسيقي در سبكهاي مختلف بسياري اعم از جز، پاپ و راك پخش ميكند، بلكه برنامه هاي زياد چندفرهنگي (بر گرفته از فرهنگهاي گوناگون) را داراست. يكي از اين برنامه ها، برنامه راديويي بدون مرز- برنامه اي از طرف و براي افراد پناهجو و مهاجر مي باشد.
شما ميتوانيد به اين راديو بر روي فركانس ٩٥/٨ مگاهرتز و يا در وبسايت اين راديو www.radio-z.net گوش دهيد.