SÜPER DISKO MISKO – یکی از جشنهای مورد علاقه ما در شهر نورنبرگ! پارتی به سبک شرقی برای علاقمندان این سبک در دزی نورنبرگ، با موزیک از شرق میانه، آفریقای شمالی و عربی.

افراد جدید در نورنبرگ: بدون پرداخت هزینه ورود

Mehr Infos unter: SÜPER DISKO MISKO