هشت هنرمند معروف در شهر نورنبرگ در یک کمپین پلاکارد با شعار “پناهندگان خوش آمدید” اقدام به تهیه این پلاکاردها کرده اند که در زیر برای شما قرار داده ایم
این پوسترها در سایزهای بسیار بزرگ در تابلوهای تبلیغاتی نورنبرگ برای نمایش عموم قرار گرفته اند.

Wir danken der STADTREKLAME NÜRNBERG und allen beteiligten Künstlern: Mark TimminsGYMMICKMavie DöblerJulian VogelSebastian Lohmaier, Hannes Hümmer, Björn Rogatti und Murat Basak.

Wir danken der STADTREKLAME NÜRNBERG und allen beteiligten Künstlern: Mark TimminsGYMMICKMavie DöblerJulian VogelSebastian Lohmaier, Hannes Hümmer, Björn Rogatti und Murat Basak.

Karte Posterkampagne final

1. Brückenstrasse/Desi 2. Steinbühler Tunnel 3. UBahn Gostenhof (tief) 4. Jakobsplatz/Feuerwache 5. UBahn Maximilianstr./Sparkasse  6. UBahn Plärrer (tief) 7. Pillenreuther/Celtisplatz 8. Hiroshimaplatz/BAMF

gymmick PK

Gymmick

Basti PK

Sebastian Lohmaier / KL52

Julian Vogel PK

Julian Vogel

Mark Timmins PK

Mark Timmins

Mavie PK Kopie

Mavie Döbler

Rogatti PK

Björn Rogatti

Shemrok PK

Murat Basak

yah hannes PK

Hannes Hümmer